DVI切换器(41D)音视频同步 带遥控 四台主机共用一台显示器

DVI切换器(41D)四进一出,支持1080P分辨率,支持音视频同步,支持红外遥控,支持四台主机共用一台显示器,可遥控切换与手动切换

  • 品牌: ekL
  • 型号: ekL-41D
  • 类型: DVI切换器
  • 属性: 四进一出
  • 遥控: 支持
  • 音频: 支持
  • 分辨率: 1920*1080p
  • 尺寸: 230*100*45mm